Náš tím

Juraj Hanuš

Výkonný riaditeľ

Ukončená Slovenská technická univerzita - odbor Automatizované systémy riadenia technologických procesov, následne ukončená Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity - odbor Medzinárodný obchod. Od roku 1992 pracuje v oblasti obchodu so sudovým vínom. Začínal v spoločnosti VINIMEX AG (neskôr VinConsult&partners AG) ako zástupca pre Českú a Slovenskú republiku, od roku 1998 do roku 2014 na pozícii partnera pre Strednú a Východnú Európu. V roku 2003 založil EUROTRADE BUSINESS SERVICES. Juraj hovorí slovensky, nemecky, anglicky a rusky.

Dana Hanušová

Financie a účtovníctvo

Ukončená Chemickotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity - odbor Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob. Následne ukončené päťročné štúdium Ekonomickej univerzity. Dana pracovala niekoľko rokov ako účtovník, neskôr 9 rokov ako audítor v KPMG. Od roku 2003 finančná riaditeľka EUROTRADE BUSINESS SERVICES.

Kristína Muránska

ADMINISTRATÍVA, Marketing

Kristína vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, konkrétne anglický a taliansky jazyk. Okrem toho sa dohovorí po portugalsky, španielsky a nemecky. Je to osoba, pre ktorú nič nie je problém a všetko vybaví.

Eduard Hrnčár

Enológ

Vysokoškolský diplom z Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity - odbor kvasná chémia a mikrobiológia. Od roku 1982 pracuje vo vinohradníctve a vinárstve ako enológ, neskôr ako výrobný riaditeľ veľkých a stredne veľkých vinárskych závodov. Pre firmu nenahraditeľný odborník a konzultant v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Veľký znalec a nadšenec vína. Odborne uznávaná osobnosť.

Juraj Hanuš jr.

Analýzy, IT, e-commerce, Marketing

Študent finančnej a ekonomickej matematiky. Vo firme pracuje ako praktikant. Mladá krv v tíme, prinášajúca nové bláznivé a inšpirujúce myšlienky, z ktorých sú mnohé prekvapivo jednoducho realizovateľné. Hviezda brainstormingov.