Kontakt

Sídlo spoločnosti

EUROTRADE BUSINESS SERVICES s.r.o.

Royova 23
831 01 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 6545 7129, +421 2 6545 7130
Fax: +421 2 6545 7140
e-mail: eurotrade@ebs.sk

IČ DPH: SK2021750962
DIČ: 2021750962
IČO: 35866845

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 29769/B