Služby

Dodávky sudového vína
Dodávky koncentrátu
Dodávky vínneho destilátu a liehu
Logistika a transport
Colné odbavenie
Financovanie
Poradenstvo v oblasti product developmentu